Informacja z przebiegu wykonania planu wydatków Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 

Z przekazanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego kwoty wydatków na rok 2012r. w wysokości 574 561 zł,  z czego: 319 575 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego ( dział 925 rozdział 92502) oraz kwoty 254 986 zł ze środków własnych UMWP, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w 2012r. plan wydatków do kwoty 574 200,08 zł co stanowi 99,94 % wykonania planu na rok 2012.

 

Informacja z realizacji dochodów Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r. pozyskał dochody w wysokości  5 031,00 zł co przewyższa wykonanie planu o 18,09 %.

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wprowadzenia: 2015-03-17

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2015-03-17

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2015-03-17