Informacja o wyborze partnera do projektu „Opracowanie projektu Planu Ochrony PKPK”

 

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.09.2016 r dotyczącego naboru partnera do projektu „Opracowanie projektu Planu Ochrony PKPK” ofertę złożyła Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”

Fundacja spełnia wszystkie kryteria wymienione w ogłoszeniu.

 

 


W oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku, o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza otwarty nabór dotyczący wyłonienia partnera
do projektu: „Opracowanie  projektu Planu Ochrony PKPK”.

 

Wybór będzie uwzględniał o następujące kryteria:

 

1.      Zbieżność działań partnera z działaniami statutowymi PKPK.

2.      Udokumentowane doświadczenia w realizacji projektów o zbliżonym charakterze.

3.      Realizacja projektów we współpracy z ośrodkami akademickimi, w szczególności dotyczącymi ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności.

4.      Deklarowanie wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu.

Termin zgłoszeń upływa 12 października 2016, o wyborze partnera poinformujemy na stronie www.pkpk.pl.

 

 

 

                                                                                              Joanna Kurzawa

                                                                                              Dyrektor PKPK       

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wprowadzenia: 2016-09-22

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2016-09-22