Informacje o projekcie

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej realizuje projekt zgodnie z

Decyzją nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0004/16-00

W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Pn. Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe  

Nr Projektu WND-RPPD.06.03.00-20-0004/16

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonale gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu 

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2017-05-22

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2017-05-22