Zapytanie ofertowe na wykonanie prac ogrodniczych oraz porządkowych wokół siedziby PKPK

Zamawiający:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego

Adres: ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl

NIP 966-05-75-013

Tel/Fax .: 85/ 7183 785

e-mail: sekretariat@pkpk.pl

www.pkpk.pl

                                                                                                          Supraśl, 30-04-2020 r.

PKPK-S-XIV/1/2020                                                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu prac porządkowych oraz pieleniu roślin ogrodowych i usuwaniu suchych pędów krzewów i drzew oraz innych prac ogrodowych wokół siedziby PKPK w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego 6.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi:

  1. Usługa świadczona będzie raz w tygodniu w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. Zamawiający zapewnia wszystkie środki i urządzenia niezbędne do świadczenia usługi.
  3. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.

 

Wymagania stawiane Wykonawcom:

  1. Doświadczenie w pracy związanej z ogrodnictwem.
  2. Dyspozycyjność, komunikatywność.

 

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium            

Waga

1

Cena               

100%

 

Zamawiający wybierze najtańszą spośród wszystkich złożonych ofert

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje ryczałtową cenę ofertową brutto obejmującą miesięczne wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych wymagań.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (osobiście, listownie, faksem, pocztą elektroniczną) do dnia 7 maja  2020 roku do godziny 12:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wytworzenia: 2020-04-30

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2020-04-30