Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej udostępnia publicznie dostępny wykaz danych [ PDWD ] o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz PDWD stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

Wyszukiwanie kart w Wykazie PDWD

Publicznie dostępny wykaz jest prowadzony w formie elektronicznej, w aplikacji „Wykaz” utrzymywanej, administrowanej i udostępnionej organom administracji w serwisie Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ związanym z informacją o środowisku i jego ochronie oraz jej udostępnianiem.

-        administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);

-        dane osobowe zawarte we wniosku, będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem;

-        dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych;

-        wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia;

-        podanie danych jest obowiązkowe na podstawie: ustawy o ochronie przyrody.

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wytworzenia: 2017-02-08

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2017-02-08