Rada Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
w latach 2015-2020

Pani Joanna Sokólska- przewodnicząca Rady Parku
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Knyszyńska"

Pani dr Bożena Dobrzańska - z-ca przewodniczącej
pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku

Pani Anna Krysztopik

Z-ca Dyrektora Dep. Ochrony Środowiska UMWP, przedstawiciel samorządu Województwa Podlaskiego

Pan Piotr Gołembiewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn

Pan Janusz Samciuk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Pan dr inż. Andrzej Kamocki
pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Siedlisk "ProHabitat"

Pani Edyta Kapowicz
  Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Pan dr Włodzimierz Kwiatkowski
  geolog, znawca gleb, siedlisk leśnych i ekologii krajobrazu, pracownik Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego

Pan Krzysztof Oniszczuk
Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Białymstoku

Pan Jan Bolesław Perkowski
Starosta Białostocki

Pan Piotr Rećko
 Starosta Sokólski

Pan Grzegorz Piekarski
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 200 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Pan dr inż. arch. Tomasz G. Ołdytowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Supraśla

Pan doc. Bohdan Ptoszek
pracownik naukowy Politechniki Białostockiej

Pan Adam Kwiatkowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Pan Tadeusz Tokarewicz
Wójt Gminy Szudziałowo

Pan dr Dan Wołkowycki
pracownik naukowy Politechniki Białostockiej

Pan dr Karol Zub
pracownik naukowy Instytutu Badania SSaków Polskiej Akademii Nauk

Pani Grażyna Żyła - Pietkiewicz
Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śrowowiska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wytworzenia: 2019-09-18

Wprowadzający: Ewa Joanna Kraśnicka

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Ewa Joanna Kraśnicka

Data modyfikacji: 2019-09-18

Opublikował: Ewa Joanna Kraśnicka

Data publikacji: 2010-12-17